ปกาไสทัวร์

ปกาไสทัวร์ จองตั๋วเครื่องบิน บริการจัดทำเพ็คเก็ตทัวร์

ปกาไสทัวร์
113/4 ถนนมหาราช ตำบลกระบี่ใหญ่ อำเภอเมือง กระบี่ 81000
083-180-0200
จันทร์ - เสาร์ เวลา 8.00-20.00 น.
info@pakasaitour.com

ทัวร์ในประเทศ กระบี่ 3 วัน 2 คืน

ทัวร์ในประเทศ กระบี่ 3 วัน 2 คืน
2,990฿
ราคาเริ่มต้น
3 วัน 2 คืน
การเดินทาง
รถบัส
สายการบิน

เขาขนาบน้ำ - ประติมากรรมปูดำ - 4 เกาะทะเลแหวก

PAK-315-001

แผนการเดินทาง

วันที่ 1 สนามบินกระบี่ - ส่งโรงแรมที่พัก
 • xx.xx

  รับท่าน ณ สนามบินกระบี่

 • xx.xx

  แวะชมเขาขนาบน้ำ เป็นเขาสองลูกสูงประมาณ 100 เมตร ขนาบแม่น้ำกระบี่ประติมากรรมปูดำ ประติมากรรมปูดำ ประกอบไปด้วยตัวแม่ 1 ตัว และตัวลูก 3 ตัว สร้างขึ้นจากทองคำเหลืองรมคำ สัดส่วนสวยงาม สื่อถึงความสัมพันธ์ของครอบครัว ในนิทานอิสปเรื่องแม่ปูกับลูกปู เพื่อให้สอดคล้องกับคำขวัญของจังหวัดกระบี่ “กระบี่เมืองน่าอยู่ ผู้คนน่ารัก

 • XX.XX

  นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย                              

วันที่ 2 4 เกาะทะเลแหวก
 • 07.00

  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

 • 08.00

  เดินทางไปท่าเทียบเรือหาดนพรัตน์ธารา   ลงเรือ Speed Boat ท่องทะเลกระบี่ แวะชม ถ้ำพระนาง ,อ่าวไร่เลย์ ชมหน้าผาที่ใช้ในการปีนผาระดับโลก สักการะศาลพระนาง เล่นน้ำ เกาะไก่ ชมปะการังหลากสี  ปลาการ์ตูน และ ปลานานาชนิด ถ่ายรูป เกาะไก่   ชมทะเลแหวก Unseen in Thailand เชื่อมระหว่าง เกาะทับ และ เกาะหม้อ

 • 12.00

  บริการอาหารกลางวันแบบปิกนิก บนเกาะปอดะ จากนั้นพักผ่อนหรือเล่นน้ำดูฝูงปลาสวยงามหลากสีสัน  ให้ท่านอิ่มใจกับทะเลกระบี่

 • 15.00

  นำท่านกลับสู่ที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 3 ซื้อของฝาก – สนามบินกระบี่
 • 08.00

  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก  อิสระพักผ่อน ณ โรงแรมที่พัก หรือเลือกซื้อ OPTION  TOUR

 • xx.xx

  เช็คเอ้าท์ รับท่านแวะซื้อของฝากของที่ระลึก

      

 • xx.xx

  เดินทางสู่สนามบินกระบี่ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

เงื่อนไข

 • รถตู้รับ – ส่ง สนามบิน-โรงแรม
 • ค่าที่พัก 2 คืน (ห้องละ 2 – 3 ท่าน)
 • อาหาร ตามรายการ
 • ทัวร์ 4 เกาะทะเลแหวก
 • มัคคุเทศก์ชำนาญงาน
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมอุทยาน ฯ
 • ประกันภัยนักท่องเที่ยวแบบกลุ่ม
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าใช่จ่ายส่วนตัว
 • ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน – กลับ

*** กรณี เปลี่ยนจาก 4 เกาะทะเลแหวกเป็น เกาะห้องเพิ่มท่านละ 300 บาท
*** กรณี เปลี่ยนจาก 4 เกาะทะเลแหวกเป็น เกาะพีพี เพิ่มท่านละ 500 บาท
*** กรณี เปลี่ยนจาก 4 เกาะทะเลแหวกเป็น เกาะรอก เพิ่มท่านละ 1,300 บาท

โปรแกรมทัวร์แนะนำ