ปกาไสทัวร์

ปกาไสทัวร์ จองตั๋วเครื่องบิน บริการจัดทำเพ็คเก็ตทัวร์

ปกาไสทัวร์
113/4 ถนนมหาราช ตำบลกระบี่ใหญ่ อำเภอเมือง กระบี่ 81000
083-180-0200
จันทร์ - เสาร์ เวลา 8.00-20.00 น.
info@pakasaitour.com

ทัวร์สแกนดิเนเวีย มหัศจรรย์ SCANDINAVIA ชมพระอาทิตย์เที่ยงคืน 12 วัน 9 คืน

ทัวร์สแกนดิเนเวีย มหัศจรรย์ SCANDINAVIA ชมพระอาทิตย์เที่ยงคืน 12 วัน 9 คืน
129,000฿
ราคาเริ่มต้น
12 วัน 9 คืน
การเดินทาง
Thai Airways International
สายการบิน

"1 ปีมีเพียงครั้งเดียวเท่านั้น" พิชิตแหลม North Cape ดินแดนพระอาทิตย์เที่ยงคืน ㆍ

 • เที่ยวเมืองมรดกโลก เบอร์เกน
 • ล่องเรือชมฟยอร์ด 
 • เช็คอินที่หมู่บ้านซานต้าครอ
PAK-063-125

แผนการเดินทาง

วันที่ 1 เช็คอิน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ
 • 22.00

  พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการบินไทยแอร์เวย์ประตู 3 เคาน์เตอร์ D Thai Airwaysโดยมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน

วันที่ 2 เมืองโคเปเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก • รูปปั้นนางเงือกน้อย • น้ำพุเกฟิออน • พระราชวังอามาเลียนบอร์ก • ท่าเรือนูฮาวน์ • ชอปปิ้ง ณ ถนนสตรอยก์ • ท่าเรือสำราญ DFDS
 • 01.20

  ออกเดินทาง  สู่ราชอาณาจักรเดนมาร์ก (Kingdom of Denmark) เมืองโคเปเฮเกน

 • 07.40

  เดินทางถึง ท่าอากาศยานโคเปนเฮเกนกาสทรัป ประเทศเดนมาร์ก 
  นำท่านชม รูปปั้นนางเงือกน้อย (THE LITTLE MERMAID) ตั้งอยู่บริเวณท่าเรือริมอ่าวโคเปนเฮเกน ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นของขวัญแก่กรุงโคเปนเฮเกน โดย คาร์ล จาค็อบเซน บุตรชายของผู้ก่อตั้งบริษัทเบียร์คาร์ลสเบิร์ก
  น้ำพุเกฟิออน (GEFION FOUNTAIN) รูปปั้นของเทพีนอร์ดิกเกฟิออนที่กำลังลากจูงวัวกระทิง 4 ตัว ที่มีความเชื่อว่า เทพีนอร์ดิกเกฟิออนทำการไถคราดเพื่อให้เกิดเป็นประเทศเดนมาร์คนั่นเอง
  ถ่ายรูปกับ พระราชวังอามาเลียนบอร์ก (AMALIENBORG PALACE) เป็นพระราชวังฤดูหนาวของราชวงศ์เดนมาร์ก ตั้งอยู่ริมน้ำทางเหนือของตัวเมืองโคเปนเฮเกนค่ะ สร้างขึ้นเมื่อกลางศตวรรษที่ 18
  เดินทางสู่ท่าเรือนูฮาวน์ (Nyhavn) เป็นเขตท่าเรืออันเก่าแก่ของโคเปนเฮเกน ตั้งอยู่ริมฝั่งตะวันออกของตัวเมือง ตามประวัติได้กล่าวไว้ว่า พระเจ้าเฟรเดอริกที่ 5

 • เที่ยง

  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
  ให้ท่านได้อิสระชอปปิ้ง ณ ถนนสตรอยก์ (Strøget) ถนนคนเดินที่ยาวที่สุดในโลก ร้านบนถนนช้อปปิ้งสายหลักของเมืองนั้นเต็มไปด้วยแบรนด์ดังที่เราคุ้นเคยดี

   

 • 15.30

  ได้เวลาอันสมควรเดินทางสู่ท่าเรือสำราญ DFDS Scandinavian Seaways เพื่อทำการเช็คอิน

 • 17.00

  ออกเดินทางสู่กรุงออสโล (OSLO) ประเทศนอร์เวย์ ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าปลอดภาษีบนเรือมากมาย ร้านอาหาร สปา การแสดงโชว์ และอื่นๆ

 • 19.30

  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารบุฟเฟต์บนเรือ เมนูซีฟู๊ดและอื่นๆอีกมากมาย

   

วันที่ 3 เมืองกอล • เมืองฟลอม • ล่องเรือชมซองน์ฟยอร์ด • เมืองเบอร์เกน
 • เช้า

  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญ

 • 09.45

  เดินทางถึงท่าเรือ ณ กรุงออสโล ประเทศนอร์เวย์
  เดินทางต่อไปเมืองกอล (GOL) ซึ่งเป็นเมืองอีกเมืองหนึ่งที่เป็นปากประตูสู่เขตฟยอร์ดของนอร์เวย์

 • เที่ยง

  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
  เดินทางจากเมืองกอล ไปยังเมืองฟลอม Flam นำท่านล่องเรือชมซองน์ฟยอร์ด ที่สวยงามที่สุดในนอร์เวย์
  นำท่านเดินทางสู่เมืองมรดกโลกเบอร์เกน (BERGEN) เป็นเมืองท่าโบราณ เเละมีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่สองของนอร์เวย์ เป็นเมืองที่มีความสวยงามของอาคารต่างๆ ที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดีตั้งเเต่สมัยศตวรรษที่ 18

 • เย็น

  รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารร้านอาหารไทย

   

วันที่ 4 สถานีรถราง Fløibanen • บริกเกิน • มาร์เก็ตสแควร์ • เมืองวอส • โรงแรม Fleischer's Hotel • นั่งรถไฟสายโรแมนติก • เมืองเกลโล
 • เช้า

  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
  นำท่านเดินทางสู่สถานีรถราง Fløibanen เพื่อขึ้นไปบนยอดเขา Fløyen และชมทิวทัศน์ที่สวยงามของเมืองเบอร์เกน ชมเมือง ภูเขา และฟยอร์ดที่สวยงาม รถรางจะออกจากใจกลางเมือง
  นำท่านเดิมชมย่านชุมชนไม้เก่าโบราณ บริกเกิน Bryggen Hanseatic Wharf  เป็นท่าเรือเก่าของเมืองเบอร์เกน มาร์เก็ตสแควร์ (MARKET SQUARE) ที่ปลายตะวันออกเฉียงใต้ของท่าเรือหลักที่สวยงามของเมือง Bergen's มาร์เก็ตสแควร์ (Torget) เป็นสถานที่ที่ชาวประมงพื้นบ้านจับสัตว์น้ำได้ทุกเช้า

 • เที่ยง

  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น
  นำท่านเดินทางสู่เมืองวอส (VOSS) ชมโรงแรม Fleischer's Hotel เปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1864 มีอายุกว่า 150 ปี ให้ท่านได้ชมบรรยากาศความงามของธรรมชาติ และที่พลาดไม่ได้ หลังจากนั้นนำท่านนั่งรถไฟเส้นทางสายโรแมนติก สายฟลอมสบานา (FLAMSBANA) หนึ่งในเส้นทางรถไฟสายสวยงามและมีความสูงชันที่สุดในโลก  เดินทางไปยังเมืองเกลโล (GEILO) 

 • เย็น

  รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม

   

วันที่ 5 เมืองออสโล • สวนประติมากรรมวิกเกอร์แลนด์ • พิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้งโบราณ • โอเปร่าเฮ้าส์ออสโล • ลานกระโดดสกี • ถนนคนเดินคาร์ลโจฮัน
 • เช้า

  บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  เดินทางต่อไปเมืองออสโล (OSLO) ซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศนอร์เวย์ ได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองที่มีค่าครองชีพแพงที่สุดในโลกสำหรับชาวต่างชาติ

 • เที่ยง

  รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
  ชม สวนประติมากรรมวิกเกอร์แลนด์ (Vigeland Sculpture Park) ตั้งอยู่ในเขตอุทยาน Frogner เป็นสวนประติมากรรมที่ใหญ่ที่สุดในโลก
  นำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้งโบราณ (VIKING SHIP MUSEUM) จัดแสดงเกี่ยวกับเรือไวกิ้งที่สร้างจากไม้ ในยุคคริสต์ศตวรรษที่ 9
  ผ่านชม โอเปร่าเฮ้าส์ออสโล (OPERA HOUSE OSLO) แลนด์มาร์คสำคัญ เป็นศูนย์วัฒนธรรมที่ใหญ่ที่สุดในนอร์เวย์ เป็นที่ตั้งของคณะอุปรากรและบัลเล่ต์ระดับชาติ
  ถ่ายรูปกับ ลานกระโดดสกี (Ski Jumping Holmenkollenbakken) เป็นลานกระโดดสกีขนาดใหญ่ ที่สามารถบรรจุผู้ชมได้ถึง 30,000 คน
  อิสระชอปปิ้ง ณ ถนนคนเดินคาร์ลโจฮัน (KARL JOHAN STREET) แหล่งช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงที่สุดของนอร์เวย์ 

 • เย็น

  รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารอาหารจีน

   

วันที่ 6 ออสโล • ฮอนนิงสโวก • Artico Ice Bar • ศูนย์นิทรรศการนอร์ธเคป
 • เช้า

  บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม

   

 • 10.40

  ออกเดินทางจาก เมืองออสโล โดยสายการบินนอร์วีเจียนแอร์ไลน์ (DY) เที่ยวบินที่ DY320

 • 12.40

  เดินทางถึง ท่าอากาศยานอัลต้า

 • เที่ยง

  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  จากอัลต้าเดินทางสู่ เมืองฮอนนิงสโวก (Honningsvåg) เป็นเมืองที่อยู่ทางทิศเหนือที่สุดของประเทศนอร์เวย์ จัดตั้งเป็นเมืองขึ้นเมื่อปี 2539 มีพื้นที่ 1.07 ตารางกิโลเมตร มีจำนวนประชากร 2,415 คน
  จากนั้นให้ท่านได้เช็คอินเข้าสู่โรงแรมที่พัก และพักผ่อนตามอัธยาศัย

 • เย็น

  รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
  ให้ท่านได้แวะพักที่ร้าน Artico Ice Bar นั่งจิบเครื่องดื่มในร้านบาร์น้ำแข็งที่อยู่เหนือที่สุดของโลก โดยท่านจะได้รับชมชั้นตอนการก่อสร้าง บาร์น้ำแข็งแห่งนี้

 • 20.00

  เดินทางสู่ ศูนย์นิทรรศการนอร์ธเคป (North Cape Hall) มีการจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับการสำรวจระบบนิเวศของภูมิภาคและของนอร์ธเคปซึ่งเป็นจุดหมายสำหรับนักเดินทางนอร์ธเคปมีชื่อเสียงเลื่องลือในด้านทัศนียภาพอันงดงามของมหาสมุทรแปซิฟิก ปรากฏการณ์ธรรมชาติ

   

วันที่ 7 จับปูจักรพรรดิ • พิพิธภัณฑ์ SIIDA • เมือง SAARISELKA
 • เช้า

  บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  สุดพิเศษ นำท่านลงเรือ SPEED BOAT ไปจับปูจักรพรรดิ (KING CRAB SAFARI) หรือ คิงแครบ เป็นวงศ์ปูชนิดหนึ่ง มักพบในเขตน้ำเย็น

   

 • เที่ยง

  รับประทานอาหารเที่ยงเมนูขาปูยักษ์
  จากนั้นเดินทางไปยัง Siida เป็นพิพิธภัณฑ์ที่ตั้งอยู่บนทะเลสาบ Inari ในหมู่บ้าน Inari เป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์Sámiและศูนย์ธรรมชาติ Lapland Northern Laplace Siida จัดนิทรรศการเกี่ยวกับวัฒนธรรมSámiและธรรมชาติของ Northern Lapland
  จากนั้นเดินทางไปยังเมือง SAARISELKA

 • เย็น

  รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารโงแรม

   

วันที่ 8 โรวาเนียมิ • หมู่บ้านซานต้าครอส • ถ่ายรูปกับเส้น Arctic • เมืองเฮลซิงกิ
 • 08:00

  บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  เดินทางต่อไปเมืองโรวาเนียมิ (Rovaniemi) เป็นเมืองที่อยู่ทางตอนเหนือของฟินเเลนด์ ในเขตแลปแลนด์

 • เที่ยง

  รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคารที่หมู่บ้านซานต้า
  ชม หมู่บ้านซานต้าครอส (SANTA S VILLAGE) ดินแดนตอนเหนือของประเทศฟินแลนด์ ตั้งอยู่บนเส้น Arctic ภายในหมู่บ้านมีพิพิธภัณฑ์ของเล่นเล็กๆ ร้านอาหาร ที่พัก ร้านขายของที่ระลึก

   

 • 18.10

  ออกเดินทางจาก เมืองโรวาเนียมิ (Rovaniemi)  โดยสายการบินฟินน์แอร์ (AY) เที่ยวบินที่ AY536

 • 19.25

  เดินทางถึง ท่าอากาศยานเฮลซิงกิวันตา (HEL)

 • เย็น

  รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารโงแรม

   

วันที่ 9 โบสถ์เทมเปลิโอคิโอ • จัตุรัสเซเนท • ตลาดปลาเฮลซิงกิ • ถนน ALEKSANTERINKATU •ท่าเรือสำราญ SILJA LINE
 • เช้า

  บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  โบสถ์เทมเปลิโอคิโอ หรือ โบสถ์หิน Rock Church เป็นโบสถ์ที่มีสถาปัตยกรรมแปลกกว่าที่อื่น โดยแต่ เดิมพื้นที่ของโบสถ์นี้เป็นเนินเขา
  เดินทางสู่ จัตุรัสเซเนท Senate Square ถ่ายภาพอาคารที่น่าตื่นตาตื่นใจรอบๆ จัตุรัสขนาดใหญ่แห่งนี้ ซึ่งเป็นศูนย์กลางวัฒนธรรมของการเมือง ศาสนาและวิทยาศาสตร์ในเมืองนี้ หอสมุดแห่งชาติเฮลซิงกิ หน้าอาคารภายนอกสีเหลือง เสาสีขาวและโถงกลมตรงกลาง ในมุมตะวันออกเฉียงใต้ของจัตุรัสคือบ้านของเซเดร์โฮล์ม ซึ่งเป็นอาคารหินที่เก่าแก่ที่สุดของเมือง
  เดินทางสู่ ตลาดปลาเฮลซิงกิ (Helsinki Fish Market) เป็นแหล่งรวมอาหารทะเลสดๆ อาณาจักรแหล่งอาหารสดใหม่ทั้งของทะเล ที่พลาดไม่ได้เลยคือปลาแซลมอนที่มีความสดมาก ให้เลือกหลายอย่าง

   

 • เที่ยง

  รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคารอาหารไทย
  ให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้งถนน ALEKSANTERINKATU ถนนสายที่สำคัญ เป็นถนนที่มีความยาวที่สุดของเมือง ทั้งสองฝั่งถนนนั้นเต็มไปด้วยร้านค้าขายของแบรนด์ดังต่างๆ และร้านอาหารอีกมากมายที่ดึงดูดผู้คนเป็นจำนวนมาก Aleksanterinkatu นับเป็นถนนที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งเลย

 • 15.30

  ได้เวลาอันสมควรเดินทางสู่ท่าเรือสำราญ SILJA LINE เพื่อทำการเช็คอิน

 • 17.00

  ออกเดินทางสู่กรุงสต็อกโฮล์ม (STOCKHOLM) ประเทศสวีเดน ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าปลอดภาษีบนเรือมากมาย ร้านอาหาร สปา การแสดงโชว์ และอื่นๆ

 • 19.30

  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารบุฟเฟต์บนเรือ เมนูซีฟู๊ดเครื่องดื่มเช่นเบียร์ไวน์และอื่นๆอีกมากมาย

   

วันที่ 10 กรุงสต็อกโฮล์ม • ศาลาว่าการเมืองสตอกโฮล์ม • สถานีรถไฟใต้ดินกรุงสตอกโฮล์ม• Stadshuskällaren แกมล่าสแตน • ถ่ายรูปกับพระราชวังหลวง • มงกุฎสีทอง บนสะพาน Skeppsholmen Bridge พิพิธภัณฑ์เรือวาซา
 • เช้า

  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญ

   

 • 09.30

  เดินทางถึงท่าเรือ ณ กรุงสต็อกโฮล์ม (STOCKHOLM) ประเทศสวีเดน
  นำท่านชมศาลาว่าการเมืองสตอกโฮล์ม  (Stockholm City Hall) ศาลาว่าการเมืองสตอกโฮล์ม ใช้เวลาสร้างถึง 12 ปี
  สถานีรถไฟใต้ดินที่สวยที่สุดในโลกกรุงสตอกโฮล์ม Stockholm Metro เสมือนเป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะใต้ดินที่ใหญ่ และยาวที่สุดในโลก เปิดให้บริการในปี ค.ศ. 1950 ปัจจุบันมีจำนวน 100

 • เที่ยง

  รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร ร้านอาหารสุดหรูชื่อ Stadshuskällaren
  อิสระชอปปิ้งย่านแกมล่าสแตน Gamla Stan Area หรือ Old Town เป็นย่านเมืองเก่าที่อยู่มาตั้งแต่ศตวรรษที่ 13 แวะถ่ายรูปกับพระราชวังหลวง Royal Palace  บริเวณแถบพระราชวัง มีตรอกซอกซอยต่าง ๆ เต็มไปด้วยร้านค้ามากมายให้ท่านได้ช้อปปิ้ง ไม่ว่าจะเป็นร้านกาแฟ ร้านอาหาร ร้านของขายที่ระลึก
  ถ่ายภาพรูปกับมงกุฎสีทอง บนสะพาน Skeppsholmen Bridge เป็นสะพานใจกลางเมืองหลวงกรุงสตอกโฮล์ม โดยเชื่อมต่อจาก Blasieholmen มายังเกาะ Skeppsholmen ตัวสะพานนั้นมีความยาว 165 เมตร ชม พิพิธภัณฑ์เรือวาซา (Vasa) เป็นเรือที่ถูกกู้ขึ้นมาในศตวรรษที่ 17 เนื่องจากสามารถรักษาชิ้นส่วนเดิมของเรือไว้ได้กว่า 95 เปอร์เซ็นต์และตกแต่งประดับประดาด้วยรูปแกะสลักนับร้อยชิ้น เรือ Vasa
  ให้ท่านได้ชอปปิ้งที่ห้างสรรพสินค้า NK เป็นห้างสรรพสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปเหนือมีสิ้นค้าแบรนด์เนม และร้าน CAFÉ ร้านอาหารมากมาย

 • เย็น

  รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารอาหารจีน

   

   

วันที่ 11 ท่าอากาศยานสตอกโฮล์ม-อาร์ลันดา
 • เช้า

  บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่านเดินทางเข้าสู่สนามบินสต็อกโฮล์ม-อาร์ลันดา เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ มีเวลาให้ท่านได้ทำ TAX REFUND คืนภาษีก่อนการเช็คอิน

 • 14.30

  เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย(TG) เที่ยวบินที่ TG 961

วันที่ 12 สนามบินสุวรรณภูมิ • กรุงเทพ
 • 05.50

  เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม

เงื่อนไข

 • ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด Economy Classไป-กลับพร้อมกรุ๊ป (BKK-CPH/ARN-BKK) สายการบินไทย Thai Airway(TG)
 • ตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ
 • ภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่ง
 • ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าสายการบินไทยไม่เกิน 30 กก.กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง Hand Carry 7 กก.ต่อ 1 ใบ
 • ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าสายการบินภายในประเทศนอร์วีเจียนแอร์ไลน์ ไม่เกิน 20 กก.กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง Hand Carry 7 กก.ต่อ 1 ใบ
 • ค่าที่พักโรงแรมตลอดการเดินทาง ระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2 ท่าน)
 • ค่าอาหารทุกมื้อตามรายการระบุ,น้ำดื่มบริการบนรถวันละ 1 ขวด/ท่าน
 • ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
 • ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
 • ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์นำเที่ยวคนไทย
 • และไกด์ท้องถิ่นตามสถานที่สำคัญ
 • ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 2,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลวงเงิน 2,000,000 บาท

เงื่อนไขประกันการเดินทาง  ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจำตัวของผู้เดินทาง

 • ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินไทยกำหนด 30 กิโลกรัมต่อท่าน
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินนอร์วีเจียนแอร์ไลน์ กำหนด 20 กิโลกรัมต่อท่าน
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้น 4,000 บาท / ท่าน
 • ค่าทิปไกด์ หัวหน้าทัวร์ตามระเบียบธรรมเนียมวันละ 90 EURO รวมทั้งทริป

โปรแกรมทัวร์แนะนำ