ปกาไสทัวร์

ปกาไสทัวร์ จองตั๋วเครื่องบิน บริการจัดทำเพ็คเก็ตทัวร์

ปกาไสทัวร์
113/4 ถนนมหาราช ตำบลกระบี่ใหญ่ อำเภอเมือง กระบี่ 81000
083-180-0200
จันทร์ - เสาร์ เวลา 8.00-20.00 น.
info@pakasaitour.com

ทัวร์ในประเทศ กระบี่ 3 วัน 2 คืน

ทัวร์ในประเทศ กระบี่ 3 วัน 2 คืน
2,990฿
ราคาเริ่มต้น
3 วัน 2 คืน
การเดินทาง
รถบัส
สายการบิน
4 เกาะทะเลแหวก เกาะห้อง สระมรกต – น้ำตกร้อน เกาะพีพี อ่าวมาหยา เกาะรอก
PAK-000-1

แผนการเดินทาง

วันที่ 1 สนามบินกระบี่– ส่งโรงแรมที่พัก
 • XX.XX

  รับท่าน ณ สนามบินกระบี่ ส่งโรงแรมที่พัก  พักผ่อนตามอัธยาศัย

 • XX.XX

  แวะชมเขาขนาบน้ำ เป็นเขาสองลูกสูงประมาณ 100 เมตร ขนาบแม่น้ำกระบี่ ประติมากรรมปูดำ ประติมากรรมปูดำ ประกอบไปด้วยตัวแม่ 1 ตัว และตัวลูก 3 ตัว

 • xx.xx

  นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย                              

วันที่ 2 4 เกาะทะเลแหวก
 • 07.00

  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

 • 08.00

  เดินทางไปท่าเทียบเรือหาดนพรัตน์ธารา   ลงเรือ Speed Boat ท่องทะเลกระบี่ แวะชม ถ้ำพระนาง ,อ่าวไร่เลย์ ชมหน้าผาที่ใช้ในการปีนผาระดับโลก สักการะศาลพระนาง เล่นน้ำ เกาะไก่ ชมปะการังหลากสี  ปลาการ์ตูน และ ปลานานาชนิด ถ่ายรูป เกาะไก่   ชมทะเลแหวก Unseen in Thailand เชื่อมระหว่าง เกาะทับ และ เกาะหม้อ

 • 12.00

  บริการอาหารกลางวันแบบปิกนิก บนเกาะปอดะ จากนั้นพักผ่อนหรือเล่นน้ำดูฝูงปลาสวยงามหลากสีสัน 
  ให้ท่านอิ่มใจกับทะเลกระบี่

 • 15.00

  นำท่านกลับสู่ที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 3 ซื้อของฝาก – สนามบินกระบี่
 • 08.00

  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก อิสระพักผ่อน ณ โรงแรมที่พัก หรือ  เลือกซื้อ OPTION  TOUR

 • XX.XX

  เช็คเอ้าท์ รับท่านแวะซื้อของฝากของที่ระลึก  ส่งกลับ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

เงื่อนไข

 

 • รถตู้รับ – ส่ง สนามบิน-โรงแรม
 • ค่าที่พัก 2 คืน (ห้องละ 2 – 3 ท่าน)
 • อาหาร ตามรายการ
 • ทัวร์ 4 เกาะทะเลแหวก
 • มัคคุเทศก์ชำนาญงาน
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมอุทยาน ฯ
 • ประกันภัยนักท่องเที่ยวแบบกลุ่ม

 

 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าใช่จ่ายส่วนตัว
 • ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน – กลับ

 

โปรแกรมทัวร์แนะนำ