มหกรรมศิลปะนานาชาติระดับโลก

"สุดขอบฟ้าแห่งดินแดนมหัศจรรย์"

2 พ.ย.-28 ก.พ.62

 

แผนที่ตั้งประติมากรร_๑๘๑๐๐๖_0048.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนที่ตั้งประติมากรร_๑๘๑๐๐๖_0047.jpg

 

แผนที่ตั้งประติมากรร_๑๘๑๐๐๖_0046.jpg

 

 

แผนที่ตั้งประติมากรร_๑๘๑๐๐๖_0045.jpg

 

แผนที่ตั้งประติมากรร_๑๘๑๐๐๖_0044.jpg

 

 

 

 

 

แผนที่ตั้งประติมากรร_๑๘๑๐๐๖_0043.jpg

 

 

แผนที่ตั้งประติมากรร_๑๘๑๐๐๖_0042.jpg

 

 

แผนที่ตั้งประติมากรร_๑๘๑๐๐๖_0041.jpg

 

 

 

 

แผนที่ตั้งประติมากรร_๑๘๑๐๐๖_0040.jpg

 

 

 

แผนที่ตั้งประติมากรร_๑๘๑๐๐๖_0039.jpg

 

แผนที่ตั้งประติมากรร_๑๘๑๐๐๖_0038.jpg

 

แผนที่ตั้งประติมากรร_๑๘๑๐๐๖_0037.jpg

 

 

 

 

แผนที่ตั้งประติมากรร_๑๘๑๐๐๖_0036.jpg

 

 

แผนที่ตั้งประติมากรร_๑๘๑๐๐๖_0035.jpg

 

แผนที่ตั้งประติมากรร_๑๘๑๐๐๖_0034.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนที่ตั้งประติมากรร_๑๘๑๐๐๖_0033.jpg

 

 

แผนที่ตั้งประติมากรร_๑๘๑๐๐๖_0032.jpg

 

 

 

 

แผนที่ตั้งประติมากรร_๑๘๑๐๐๖_0031.jpg

 

 

แผนที่ตั้งประติมากรร_๑๘๑๐๐๖_0030.jpg

 

แผนที่ตั้งประติมากรร_๑๘๑๐๐๖_0029.jpg

 

 

แผนที่ตั้งประติมากรร_๑๘๑๐๐๖_0027.jpg

 

แผนที่ตั้งประติมากรร_๑๘๑๐๐๖_0028.jpg

 

 

แผนที่ตั้งประติมากรร_๑๘๑๐๐๖_0026.jpg

 

 

 

 

แผนที่ตั้งประติมากรร_๑๘๑๐๐๖_0025.jpg

 

 

 

 

แผนที่ตั้งประติมากรร_๑๘๑๐๐๖_0024.jpg

 

 

 

 

 

แผนที่ตั้งประติมากรร_๑๘๑๐๐๖_0023.jpg

 

แผนที่ตั้งประติมากรร_๑๘๑๐๐๖_0022.jpg

 

แผนที่ตั้งประติมากรร_๑๘๑๐๐๖_0021.jpg

 

 

 

 

แผนที่ตั้งประติมากรร_๑๘๑๐๐๖_0020.jpg

 

 

 

 

 

 

 

แผนที่ตั้งประติมากรร_๑๘๑๐๐๖_0019.jpg

 

 

 

 

 

 

 

แผนที่ตั้งประติมากรร_๑๘๑๐๐๖_0018.jpg

 

 

 

 

 

 

แผนที่ตั้งประติมากรร_๑๘๑๐๐๖_0017.jpg

 

 

 

แผนที่ตั้งประติมากรร_๑๘๑๐๐๖_0016.jpg

 

 

แผนที่ตั้งประติมากรร_๑๘๑๐๐๖_0015.jpg

 

แผนที่ตั้งประติมากรร_๑๘๑๐๐๖_0014.jpg

 

แผนที่ตั้งประติมากรร_๑๘๑๐๐๖_0013.jpg

 

แผนที่ตั้งประติมากรร_๑๘๑๐๐๖_0012.jpg

 

แผนที่ตั้งประติมากรร_๑๘๑๐๐๖_0011.jpg

 

 

แผนที่ตั้งประติมากรร_๑๘๑๐๐๖_0010.jpg

 

 

แผนที่ตั้งประติมากรร_๑๘๑๐๐๖_0009.jpg

 

แผนที่ตั้งประติมากรร_๑๘๑๐๐๖_0008.jpg

 

แผนที่ตั้งประติมากรร_๑๘๑๐๐๖_0007.jpg

 

 

แผนที่ตั้งประติมากรร_๑๘๑๐๐๖_0006.jpg

 

 

แผนที่ตั้งประติมากรร_๑๘๑๐๐๖_0005.jpg

 

แผนที่ตั้งประติมากรร_๑๘๑๐๐๖_0004.jpg

 

 

 

แผนที่ตั้งประติมากรร_๑๘๑๐๐๖_0003.jpg

 

 

แผนที่ตั้งประติมากรร_๑๘๑๐๐๖_0002.jpg

 

แผนที่ตั้งประติมากรร_๑๘๑๐๐๖_0001.jpg

 

THAILAND BIENNALE KRABI 2018 

กิจกรรมที่น่าสนใจ

ประกวดเรื่องเล่าในงาน / ประกวดภาพถ่ายในงาน

การแสดงหอศิลป์อันดามัน 

และ ร้านค้าภายในงาน 100 ร้านค้า / Workshop / เวทีการแสดง