ทัวร์โปแลนด์ Poland 7วัน 4คืน

วอร์ซอ -โทรุน - พอชนัน - วรอตสวัฟ - พิพิธภัณฑ์ค่ายกักกันเอาซ์วิทช์
เหมืองเกลือวิลิชก้า - คราคูฟ

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง