ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ซาปา ฟานซีปัน 4 วัน 3 คืนFD

-พิเศษ !!! นั่งรถรางชมวิวเมืองซาปา รวมกระเช้าขึ้นเขาฟานซีปัน
-เที่ยวเมืองลาวไก ชมด่านชายแดนติดกับประเทศจีน
-เที่ยวเมืองหลวงฮานอย ชมวัดเสาเดียว ช้อปปิ้งถนน 36 สาย

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง