ทัวร์เวียดนามใต้ เลสโก ดาลัดบานฉ่ำ 3วัน 2คืน

ลำธารนางฟ้า - ทะเลทรายแดง - จุดชมวิวหมู่บ้านชาวประมง - ทะเลทรายขาว - น้ำตกดาตันลา - รถรางชมวิวโรลเลอร์โคสเตอร์ - วัดตั๊กลัม - สวนดอกไฮเดรนเยีย - ซันนี่ ฟาร์ม - บันไดลอยฟ้า - ตลาดไนท์มาร์เก็ต - ฟาร์มชะมด


 

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง