ทัวร์เกาหลี EASY KOREA AUTUMN LOVELY 6 วัน 3 คืน

สวนศิลปะ อันยาง – โซล ทาวเวอร์ – ฮงแด -สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ (เต็มอิ่มกับเครื่องเล่นทั้งวัน)
ศูนย์โสมรัฐบาล – ศูนย์เครื่องสำอาง – ศูนย์สมุนไพรสนเข็มแดง – พระราชวังเคียงบ็อค (สวมชุดฮันบกข้าวัง) - ดิวตี้ฟรี – เมียงดง -ศูนย์สมุนไพรฮอกเกนามู – โรงงานสาหร่าย
ย่านอีแด – มหาวิทยาลัยสตรีอีฮวา - Hyundai Premium Outlet
ซุปเปอร์มาเก็ตละลายเงินวอน

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง