ทัวร์อินโดนีเซีย เกาะสวรรค์บาหลี 4วัน 3คืน

ดินเนอร์ชาดหาดจิมบารัน - วานากิรีฮิลส์ - จุดถ่ายรูปรังนก ชิงช้าบาหลี  - วัดกลางน้ำ อูลันดานู - วัดเม็งวี หรือทามาอายุน - วิหารทานาล็อต - ชมโชว์ระบำคะชัก - วัดน้ำพุศักดิ์ศิทธิ์ - ช้อปปอิ้งตลาดปราบเซียน - วิหารเลมปูยางค์ - พระราชวังน้ำตีร์ตา กังกา - วิหารอูลูวาตู - สวนพระวิษณุ - ช้อปปิ้งร้านของฝากกฤษณะ - อนุสาวรีย์มหาภารตะ


 

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง