ทัวร์อินเดีย เนปาล เที่ยวฟิน สายบุญ ครบสูตร 4 สังเวชนียสถาน 7 วัน 6 คืน

- สวดมนต์ ไหว้พระ นั่งสมาธิ ที่ธัมเมกขสถูป
- ล่องเรือแม่น้ำคงคา
- วัดเชตะวันมหาวิหาร
- สวนลุมพินีวัน
- เสาหินพระเจ้าอโศกมหาราช
- วิหารมายาเทวี
- มกุฎพันธนเจดีย์
- มหาปรินิพพานสถูป
- มหาปรินิพพานวิหาร
- มหาเจดีย์พุทธคยา
- ต้นพระศรีมหาโพธิ์
- พระวิทยากรบรรยาย นำสวดมนต์ นั่งสมาธิ

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง