ทัวร์รัสเซีย มหัศจรรย์...รัสเซีย ตามล่าหาแสงเหนือ เมอร์มังค์ 7 วัน 5 คืน

- ปฏิบัติการตามล่าหาแสงเหนือ หรือ ปรากฎการณ์ออโรร่า (North Lihgt)
- ชมหมู่บ้านเทอริเบอก้า Teriberka สัมผัสบรรยากาศทะเลขั้วโลกเหนือ
- สนุกสนานกับสุนัขลากเลื่อนและกวางเรนเดียร์
- ชมหมู่บ้านชาวซามิ Sami Village
- เที่ยวเมืองเมอมังค์ ชมเรือตัดน้ำแข็งพลังงานนิวเคลียร์เลนิน
- ชมอนุสรณ์สถานอัลโยชา+อนุสรณ์สถานเรือดำน้ำ
- พิเศษ!!รับประทานเบอร์เกอร์ ที่ร้าน Mcdonald's เหนือที่สุดในโลก
- ชมวิวเมืองมอสโคว ณ ยอดเขาสแปโรฮิลส์
- ชมสถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว + ช้อปปิ้งถนนอารบัต
- ชมโชว์ละครสัตว์ Circus Show
- ชมพระราชวังเคลมลิน พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์
- ชมจัตุรัสแดง วิหารเซนต์บาซิล โบสถ์อัสสัมชัญ ช้อปปิ้งห้ามกุม
- มหาวิหารโดมทอง เซนต์เดอะซาเวียร์

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง