ทัวร์ยุโรป EASY CHRIMAS MARKET Europe 7 วัน 4 คืน

- พิเศษ...เพลิดเพลินกับบรรยากาศตลาดคริสต์มาส
- ชมความยิ่งใหญ่มหาวิหารโคโลญจ์
- จัตุรัส กองปราส หนึ่งในจัสตุรัสที่สวยงามที่สุดในโลก
- สัมผัสมนต์เสน่ห์เมืองมรดกโลกบรูจจ์
- ล่องเรือชมความสวยงามของอัมสเตอร์ดัม
- หมู่บ้านกังหันลม ซานส์ สคันส์

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง