ทัวร์ตุรกี Turkey ดินแดน 2 ทวีป 10วัน 7คืน

อิสตันบูล - ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส - ฮิปโปโดรม - สุเหร่าสีน้ำเงิน
พระราชวังทอปกาปึ - ม้าไม้เมืองทรอย - เมืองโบราณเอฟิซุส - คาราวานสไลน์
ชมระบำหน้าท้อง - นครใต้ดินคาร์ตัค - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ - สไปซ์มาร์เก็ต
แกรนด์บาซ่า

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง