ทัวร์ญี่ปุ่น HAPPY NAGOYA FUJI 5วัน 3คืน

ทะเลสาบยามานะกะโกะ - ล่องเรือหงส์ - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - ปราสาทมัตสึโมโต้ -
โออิชิปาร์ค - ลิตเติ้ลเกียวโต - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - วัดโอสุคันนอน - ช้อปปิ้งย่านโอสุ

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง