ทัวร์ญี่ปุ่น HAPPY HOKKAIDO นอนคิโรโระ สกีรีสอร์ท ปี2 5วัน 3คืน

คิโรโระ สโนว์ เวิลด์ - คลองโอตารุ - โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ - ถนนทานุกิโคจิ
ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด - ตลาดโจไก อิจิบะ

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง