ทัวร์จีน คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า พิชิต 2 ภูเขาหิมะ 6 วัน 5 คืน

- แชงกรีล่า ดินแดนในฝัน จากหนังสือ LOST HORIZON
- ขึ้นกระเช้าใหญ่ ชม ภูเขาหิมะมังกรหยก
- ชมสุดยอดเมืองโบราณ : เมืองโบราณลี่เจียง / เมืองโบราณจงเตี้ยน
- ชม วัดลามะซงจ้านหลิง ได้ชื่อว่า พระราชวังโปตะลาน้อย
- ขึ้นกระเช้าชม หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน สัมผัสลานหิมะกว้างใหญ่ภายใต้ท้องฟ้าสีคราม
- ชม สระมังกรดำ ที่มีน้ำใสจนสะท้อนทิวทัศน์ของเทือกเขาหิมะมังกรหยก
- ชม ช่องแคบเสือกระโจน ช่องแคบที่ลึกที่สุดในโลก
- ชม โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง แม่น้ำที่ยาวอันดับสามของโลก

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง